منوی اصلی

زیارت دیگر امام زمان (ع) به نقل از سید بن طاووس

زیارت دیگر امام زمان (ع) به نقل از سید بن طاووس

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه السلام را بیان می کنیم: زیارتى است که سیّد بن طاوس نقل کرده فرموده دُو رکعت نماز گذارد و بگوید بعد از آن ((سَلامُ اللَّهِ الْکامِلُ التّاَّمُّ الشّامِلُ)) الخ و ما این زیارت را در فصل هفتم از باب اوّل به عنوان استغاثه به آن حضرت از کَلِم طیّب نقل کردیم به آنجا رجوع شود.

استغاثه به امام مهدی (عج) و نماز آن

افزودن دیدگاه جدید