منوی اصلی

زیارت حمزه بن موسی در ری

زیارت حمزه بن موسی در ری

خاتمه فصل یازدهم، مطلب دوّم زیارت امامزادگان عظام و شاهزادگان عالی مقام؛ پس محقّق مذکور فرموده که در بعضى اخبار مذکور است که امامزاده عبدالعظیم در اوقات توقّف در رَى از منزل پنهان بیرون مى آمد و قبرى که در مقابل قبر او است و راه در میان است، زیارت مى کرد و مى فرمود که این قبر مردى از اولاد موسى بن جعفرعلیه السلام است. و الحال قبرى در آنجا است که به امامزاده حمزه فرزند امام موسى علیه السلام منسوب است و ظاهر آن است که همان قبرى باشد که امامزاده عبدالعظیم زیارت آن مى نمود. انشاءاللّه او را نیز زیارت باید نمود و همین زیارت را مى توان خواند و فقره ((اَلسلامُ عَلَیْکَ یا اَبَا الْقاسِمِ)) و فقره بعد از آن را نباید خواند انتهى مخفىّ نماند که در صحن امامزاده حمزه قبر شیخ جلیل سعید قدوه المفسّرین جمال الدین ابوالفتوح حسین بن على خزاعى (ره ) صاحب تفسیر معروف است. باید آن جناب را زیارت نمود و همچنین از زیارت جناب شیخ صدوق رئیس المحدّثین معروف به ابن بابویه که در نزدیکى بلد شاهزاده عبدالعظیم است غفلت نباید نمود.

زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

افزودن دیدگاه جدید