منوی اصلی

فضیلت تسبیحات اربعه (رساله باقیات الصالحات)

فضیلت تسبیحات اربعه (رساله باقیات الصالحات)

رساله باقیات الصالحات در آخر کتاب مفاتیح الجنان، باب اول: اعمال شب و روز، فصل اول: اعمال متعلق به مابین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛

تعقیبات مشترک که بعد از هر نماز خوانده می شود؛ دهم: خواندن تسبيحات اربعه است، چنان‏كه شيخ طوسى و ابن بابويه‏ و حميرى به سندهاى صحيح از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده ‏اند: روزى حضرت رسالت‏ پناه به اصحاب خود فرمود اگر آنچه از جامه‏ ها و ظرف ها داريد جمع كنيد، و بر روى هم گذاريد، آيا به آسمان مى ‏رسد؟ گفتند: نه يا رسول اللّه، فرمود: مى ‏خواهيد به شما چيزى بياموزم كه ريشه ‏اش در زمين، و شاخه ‏هايش در آسمان است؟ گفتند: آرى يا رسول اللّه، حضرت فرمود: پس‏ از هر نماز سى ‏بار بگوييد: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه اكبر كه پايه‏ هاى اينها در زمين، و شاخه‏ هايشان در آسمان است، و از آدمى دور مى ‏سازد: زير آوارماندن، غرق ‏شدن، سوختن، در چاه افتادن، دريدن درندگان، مردن‏ به مرگهاى دردناك، و هربلايى را كه در آن روز از آسمان فرود مى ‏آيد، و اينهايند باقيات صالحات كه حق تعالى در قران‏ فرموده است. و به سندهاى صحيح ديگر، از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده: هركه اين تسبيحات را پس از هر نماز واجب، چهل مرتبه بخواند، پيش از آن‏كه از جاى نماز برخيزد هر حاجتى كه از خدا بخواهد روا مى‏ گردد. و به سند صحيح از حضرت‏ صادق عليه السّلام روايت شده: هركه پس از نماز واجب سى مرتبه سبحان اللّه بگويد، بر بدنش گناهى نماند جز آن‏كه بريزد. و در حديث صحيح ديگرى از آن حضرت روايت شده: ذكر كثير، كه حق تعالى در كلام مجيد مدح كرده، اين است كه پس از هر نماز واجب سى مرتبه سبحان اللّه بگويد. و قطب راوندى روايت كرده: حضرت امير مؤمنان عليه السّلام به براء بن عازب‏ فرمود: مى‏ خواهى تو را به امرى دلالت كنم، كه چون بجا آرى، به حقّ و راستى دوست خدا باشى؟ عرضه داشت آرى، فرمود: پس از هر نماز هر يك از تسبيحات اربعه را ده مرتبه بگو، چون انجام دهى، هزار بلا در دنيا از تو دور شود، كه يكى از آنها ارتداد در دين مى ‏باشد، و هزار درجه در آخرت براى تو ذخيره مى‏ كنند، كه يكى از آنها قرار گرفتن در جوار حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله است.

افزودن دیدگاه جدید