منوی اصلی

خواص بعضی از آیات سوره بقره

خواص بعضی از آیات سوره بقره

باب ششم؛ خواص بعضی سور و آیات و ذکر بعضی ادعیه : 2- خواص بعضی از آیات سوره بقره

در كتاب کافی شیخ کلینی آمده: رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: هركه چهار آيه از اول سوره بقره، و آية الكرسى، و دو آيه بعد از آن‏ و سه آيه آخر سوره بقره را بخواند، در جان و مال خود چيزى را كه ناخوشايند او باشد نبيند، و شيطان به او نزديك نگردد، و قرآن را فراموش نكند.

افزودن دیدگاه جدید