منوی اصلی

حرز چیزی که ذخیره و پنهان می کنند

حرز چیزی که ذخیره و پنهان می کنند

خواص بعضی سور و آیات و ذکر بعضی ادعیه :

34. و نيز در عدّة الداعى آمده: خواندن سوره «قدر» بر هرچيزى كه ذخيره و پنهان كنند، براى آن حرز [حافظ و نگاهبان] است، بنا بر آنچه از اهل بيت عليهم السّلام روايت شده.

35. و نيز از امير مؤمنان عليه السّلام نقل كرده: هركه صد آيه از قرآن بخواند از هر آيه كه‏ باشد، و هفت مرتبه بگويد يا اللّه اگر بر سنگى بخواند خدا آن را بشكافد.

افزودن دیدگاه جدید