منوی اصلی

استغفار بعد از نماز عصر (رساله باقیات الصالحات)

استغفار بعد از نماز عصر (رساله باقیات الصالحات)

رساله باقیات الصالحات در آخر کتاب مفاتیح الجنان، باب اول: اعمال شب و روز، فصل اول: اعمال متعلق به مابین طلوع فجر تا طلوع آفتاب؛

پس از پايان نماز آنچه از تعقيبات مشترك خواستى بخوان، پس آنچه را مختصّ به نماز عصر است به جاى مى‏ آورى، از جمله: هفتاد مرتبه استغفار، می باشد

افزودن دیدگاه جدید