منوی اصلی

سجده شکر بعد از نافله مغرب (بلدالامین)

سجده شکر بعد از نافله مغرب (بلدالامین)

ثم اسجد سجدتي الشكر و قل ما شئت مما تقدم ذكره

افزودن دیدگاه جدید