منوی اصلی

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عشا (بلدالامین)

تلاوت سوره قدر بعد از نماز عشا (بلدالامین)

مما يختص الصلاة العشاء

ثُمَّ اِقْرَأِ اَلْقَدْرَ سَبْعاً

افزودن دیدگاه جدید