منوی اصلی

نماز مستحبی شب اول رجب (زاد المعاد)

نماز مستحبی شب اول رجب (زاد المعاد)

اعمال شب اول ماه رجب؛ بيست ركعت نماز نيز وارد شده است؛ هردو ركعت به يك سلام و در هر ركعت حمد و يك مرتبه سورۀ قل هو اللّه احد بخواند تا از بلاهاى دنيا و عذاب آخرت ايمن گردد

افزودن دیدگاه جدید