منوی اصلی

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و نهم رجب (زاد المعاد)

فضیلت روزه گرفتن در روز بیست و نهم رجب (زاد المعاد)

به سند معتبر از حضرت امام رضا عليه السّلام منقول است كه هركه روز بيست و نهم را روزه بدارد كفّارۀ صد سال گناه او باشد. [1]


[1] ) اقبال الاعمال ص 681.

افزودن دیدگاه جدید