منوی اصلی

روزه سه روز اول، وسط و آخر ماه شعبان (زاد المعاد)

روزه سه روز اول، وسط و آخر ماه شعبان (زاد المعاد)

اعمال ماه شعبان؛ از حضرت امام رضا عليه السّلام منقول است استحباب روزه‌ى سه روز اوّل و سه روز ميان و سه روز آخر ماه.

افزودن دیدگاه جدید