منوی اصلی

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (زاد المعاد)

فضیلت روزه در سه روز آخر ماه شعبان (زاد المعاد)

از حضرت امام رضا عليه السّلام منقول است كه هركه سه روز آخر ماه شعبان را روزه بدارد و به ماه مبارك رمضان وصل كند حق تعالى ثواب روزۀ دو ماه متوالى براى او بنويسد.

افزودن دیدگاه جدید