منوی اصلی

زیارت امام حسین (ع) در ماه رمضان (زاد المعاد)

زیارت امام حسین (ع) در ماه رمضان (زاد المعاد)

و زيارت حضرت ابى عبد اللّه الحسين در شب اوّل ماه سنّت است، و از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه هركه در شب اوّل ماه رمضان يا شب ميان يا شب آخر زيارت آن حضرت بكند، گناهان او بريزد مانند برگ از درختان و از گناه بيرون آيد مانند روزى كه از مادر متولّد شده است و ثواب حجّ و عمره خدا او را عطا كند.

افزودن دیدگاه جدید