منوی اصلی

نماز مستحبی به شکرانه بیعت با امام رضا (ع) (زاد المعاد)

نماز مستحبی به شکرانه بیعت با امام رضا (ع) (زاد المعاد)

شيخ مفيد (ره) نقل كرده است كه در روز ششم اين ماه مأمون خاين ملعون با حضرت امام رضا عليه السّلام بيعت كرد و روايت شده است كه هركه در آن روز دو ركعت نماز بكند و در هرركعت بعد از حمد بيست و پنج مرتبه قل هو اللّه احد بخواند شكر نعمت ظاهر شدن حقّ آن حضرت را ادا كرده خواهد بود.

افزودن دیدگاه جدید