منوی اصلی

نماز مستحبی صد رکعتی در شب نیمه رمضان (زاد المعاد)

نماز مستحبی صد رکعتی در شب نیمه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در حديث معتبر از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله فرمود هركه در شب نيمۀ ماه مبارك رمضان صد ركعت نماز بكند، يعنى هردو ركعت به يك سلام و در هرركعت بعد از حمد ده مرتبه سوره‌ى قل هو اللّه احد بخواند حق تعالى ده ملك فرو فرستد به سوى او كه دفع كنند از او شرّ دشمنان او را از جنيّان و آدميان و در هنگام مرگ او سى ملك بفرستد كه او را بشارت دهند به بهشت و سى ملك كه او را ايمن گردانند از جهنّم.

افزودن دیدگاه جدید