منوی اصلی

نماز شب چهارم ماه رمضان (زاد المعاد)

نماز شب چهارم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها و دعاهاى روزها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند و نزد فقير معتبر نيست و این نمازها هر دو رکعت به یک سلام می باشند.

نماز شب چهارم، هشت ركعت، و در هرركعت حمد و بيست مرتبه انا انزلناه؛

افزودن دیدگاه جدید