منوی اصلی

نماز شب بیست و هفتم ماه رمضان (زاد المعاد)

نماز شب بیست و هفتم ماه رمضان (زاد المعاد)

اعمال ماه رمضان؛ در بيان نمازهاى شب‌ها و دعاهاى روزها كه مشهور است. و علما در كتب دعا ذكر كرده‌اند و نزد فقير معتبر نيست و این نمازها هر دو رکعت به یک سلام می باشند.

نماز شب بيست و هفتم، چهار ركعت، و در هرركعت حمد و تبارك الّذى بيده الملك و اگر نتواند بيست و پنج مرتبه توحيد؛

افزودن دیدگاه جدید