منوی اصلی

فضیلت شب بیست و پنجم ذی القعده (زاد المعاد)

فضیلت شب بیست و پنجم ذی القعده (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی القعده؛ ابن بابويه رحمه اللّه روايت كرده است از حسن وشا كه گفت: من با پدرم در خدمت حضرت امام رضا عليه السّلام شام خورديم در شب بيست و پنجم ذى القعده، پس فرمود كه امشب حضرت ابراهيم و حضرت عيسى متولد شده و زمين از زير كعبه پهن شده است

افزودن دیدگاه جدید