منوی اصلی

فضیلت روزه روز اول ذی الحجه (زاد المعاد)

فضیلت روزه روز اول ذی الحجه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز اوّل ذى الحجه روز مباركى است و در روايتى وارد شده است كه حضرت ابراهيم خليل در اين روز متولّد شده است و در اين روز حق تعالى ابراهيم را خليل خود گردانيده.

و به سند معتبر از حضرت موسى بن جعفر منقول است كه هركه روز اوّل ذى الحجّة را روزه بدارد حق تعالى براى او ثواب هشتاد ماه روزه بنويسد.

افزودن دیدگاه جدید