منوی اصلی

روزه گرفتن در روز ترویه (زاد المعاد)

روزه گرفتن در روز ترویه (زاد المعاد)

اعمال ماه ذی الحجه؛ روز ترويه روز هشتم ذى الحجّه است و روز مباركى است.

ابن بابويه از حضرت امام موسى عليه السّلام روايت كرده است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله فرمودند كه حق تعالى برگزيده است از روزها چهار روز را: روز جمعه و روز ترويه و روز عرفه و روز عيد قربان.

ايضا از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه روزۀ روز ترويه كفارۀ شصت سال گناه است

افزودن دیدگاه جدید