منوی اصلی

زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه (زاد المعاد)

زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه (زاد المعاد)

و اگر كسى توفيق يابد كه در روز عرفه در تحت قبّۀ مقدّسۀ حضرت امام حسين عليه السّلام باشد، ثوابش كم‌تر نيست از كسى كه در عرفات باشد، بلكه زياده است.

از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه هركه در روز عرفه به زيارت آن حضرت برود و حقّ او را بشناسد و او را امام واجب الاطاعة داند، بنويسد حق تعالى از براى او ثواب دو هزار حج و دو هزار عمرۀ مقبول و دو هزار جهاد كه با پيغمبر مرسل كرده باشد يا امام عادلى. راوى گفت: كجاست ثواب وقوف عرفات؟ حضرت از روى غضب به سوى او نظر كرد و فرمود كه به درستى كه بندۀ مؤمن چون در روز عرفه نزد قبر آن حضرت حاضر شود و در نهر فرات غسل كند و متوجه زيارت شود، هر گام كه برمى‌دارد ثواب يك حج و يك عمره براى او مى‌نويسند.[1]

فرمود كه در روز عرفه حق تعالى اوّل نظر رحمت به سوى زوّار حضرت امام حسين عليه السّلام مى‌كند و گناهان ايشان را مى‌آمرزد و حاجات ايشان را برمى‌آورد و بعد از آن متوجه اهل عرفات مى‌گردد، زيرا كه در ميان زوّار آن حضرت حرام‌زاده و فرزند زنا نيست[2] و در ميان اهل عرفات هست. و كسى كه توفيق هيچ يك از اينها را نيافته باشد بايد كه در ساير بلاد غسل بكند و در مجمع مؤمنان حاضر شود و زيارت آن حضرت بكند و اگر در بام بلند يا صحراى گشاده باشد بهتر است، پس مشغول دعا شوند و تا شام مشغول ذكر و دعا باشند تا در ثواب آنها شريك باشند چنان‌كه از حضرت صادق عليه السّلام منقول است.


[1] ) إقبال الأعمال: ص 642.

[2] ) مصباح المتجهد: ص 497.

افزودن دیدگاه جدید