منوی اصلی

روز نازل شدن عذاب بر اصحاب فیل (زاد المعاد)

روز نازل شدن عذاب بر اصحاب فیل (زاد المعاد)

اعمال ماه محرم؛ و شيخ طوسى رحمه اللّه گفته است كه در روز هفدهم ماه محرم اصحاب فيل كه به جهت خراب كردن كعبه آمده بودند برگشتند و عذاب بر ايشان نازل شد

افزودن دیدگاه جدید