منوی اصلی

روزه گرفتن در روز دهم ربیع الثانی (زاد المعاد)

روزه گرفتن در روز دهم ربیع الثانی (زاد المعاد)

اعمال ماه ربیع الثانی؛ و شيخ مفيد رحمه اللّه گفته است كه در روز دهم ماه ربيع الاخر سال دويست و سى و دو از هجرت نبوى-صلّى اللّه عليه و آله-حضرت امام حسن عسكرى متولّد شده است و روز شريف بسيار مباركى است و مستحب است كه به شكر اين نعمت عظمى روزه بدارند.

مؤلّف گويد زيارت آن حضرت و ساير اعمال خير در اين روز بابركت مناسب است.

افزودن دیدگاه جدید