منوی اصلی

دعای عشرات در روز جمعه (مصباح المتهجد)

دعای عشرات در روز جمعه (مصباح المتهجد)

اعمال الجمعه؛ مِمَّا يَخْتَصُّ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ؛ و  یستحب أیضا أن يدعو بدعاء العشرات و قد قدمناه‏

اعمال جمعه؛ آنچه به روز جمعه اختصاص دارد: و مستحب است که دعای عشرات را در این روز بخوانید که آن قبلا آورده شده است.

دعای عشرات

افزودن دیدگاه جدید