منوی اصلی

جایگاه امام کاظم علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث سوم

هدیه خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث هفدهم

ادعای محمد بن عبدالله درباره امامت و درخواست بیعت از امام صادق علیه اسلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث نوزدهم

سیره سیاسی امام کاظم علیه السلام در زمان هارون الرشید

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام کاظم علیه السّلام/ حدیث دهم

برتری جایگاه امام کاظم علیه السلام نسبت به برادران خود