منوی اصلی

خنده امام صادق علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث هفدهم

ادعای محمد بن عبدالله درباره امامت و درخواست بیعت از امام صادق علیه اسلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجوب اطاعت از ائمه/ حدیث پانزدهم

حقانیت اهل بیت علیهم السلام پس از رسول اکرم (ص) و جهل مردم به مقام ایشان

اصول کافی: کتاب الحجه/ ضرورت وجود حجت/ حدیث سوم

مناظره هشام بن حکم با عمرو بن عبید پیرامون اثبات امامت

اصول کافی: کتاب الحجه/ ضرورت وجود حجت/ حدیث چهارم

مردی از اهل شام بر امام صادق وارد شد و درخواست مناظره با اصحاب امام داشت ...