منوی اصلی

صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام هادی علیه السّلام/ حدیث هفتم

متن نامه متوکل به امام هادی علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام جواد علیه السّلام/ حدیث اول

ظهور کرامت امام جواد علیه السلام برای مردم سامرا

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام جواد علیه السّلام/ حدیث دوم

علم امام جواد علیه السلام به نیت افراد

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت و وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله/ حدیث بیست و یکم

حرام بودن آتش بر پدر و مادر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

اصول کافی: کتاب الحجه/ ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها/ حدیث سوم

اندوه فراوان امام علی در شهادت حضرت فاطمه علیهما السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ ولادت امام علی علیه السّلام/ حدیث هشتم

اولین خطبه امام حسن علیه السلام بعد از شهادت امام علی علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ ولادت و وفات پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله/ حدیث سی و نهم

معنای صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بیان امام صادق علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ ولادت و وفات پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله/ حدیث چهلم

صلوات امام صادق علیه السلام بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

اصول کافی: کتاب الحجه/ آیات مربوط به ولایت/ حدیث نود و یکم

طولانی ترین حدیث درباره ولایت اهل بیت علیهم السلام