منوی اصلی

علم امام باقر علیه السلام

اصول کافی: کتاب الإیمان و الکفر/ ستونهای اسلام/ حدیث سیزدهم

استقبال امام باقر علیه السلام از سوال درباره دین اسلام

اصول کافی: کتاب الإیمان و الکفر/ ستونهای اسلام/ حدیث ششم

وضعیت شیعیان قبل و بعد از امامت امام باقر علیه السلام

اصول کافی: کتاب الإیمان و الکفر/ ستونهای اسلام/ حدیث ششم

وضعیت شیعیان قبل و بعد از امامت امام باقر علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ نص بر امامت دوازده امام علیهم السلام/ حدیث سوم

هدیه خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام باقر علیه السّلام/ حدیث دوم

روش جابر بن عبدالله انصاری در معرفی امام باقر علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام باقر علیه السّلام/ حدیث چهارم

تفاوت انسانها و حیوانات در تبعیت از اهل بیت علیهم السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث هفدهم

ادعای محمد بن عبدالله درباره امامت و درخواست بیعت از امام صادق علیه اسلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث شانزدهم

مخالفت امام باقر علیه السلام با قیام زید بن علی علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ نص بر امامت امام باقرعلیه السّلام/ حدیث دوم

انتقال میراث امام سجاد به امام باقر علیهما السلام

اصول کافی: کتاب الحجه/ علم ائمه علیهم السّلام به زمان شهادت خود/ حدیث هفتم

علم امام باقر علیه السلام به زمان شهادت خود

اصول کافی: کتاب الحجه/ آیات خدا در قرآن/ حدیث سوم

حدیث امام باقر علیه السلام درباره آیات 1 و 2 سوره نبأ