منوی اصلی

قیام شیعیان در زمان خلفای بنی عباس

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام حسن عسکری علیه السّلام/ حدیث هفتم

پیروزی قیام علیه بنی عباس با هدایت امام حسن عسکری علیه السلام

اصول کافی: کتاب الحجّه/ ولادت امام رضا علیه السّلام/ حدیث نهم

تلاش امام رضا علیه السلام برای هدایت شیعیان

اصول کافی: کتاب الحجه/ وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث هفدهم

ادعای محمد بن عبدالله درباره امامت و درخواست بیعت از امام صادق علیه اسلام

اصول کافی: کتاب الحجه/وجه تمایز مدعی حق از مدعی باطل امامت/ حدیث هیجدهم

آیا قیام شهید فخ مورد تائید امام کاظم علیه السلام بوده است؟