منوی اصلی

معرفت خداوند

اصول کافی: کتاب الحجه/ دوران غیبت/ حدیث پنجم

امتحان شیعیان به وسیله غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه

اصول کافی: کتاب الحجه/ دوران غیبت/ حدیث بیست و نهم

دعای امام صادق علیه السلام در زمان غیبت

اصول کافی: کتاب الحجه/ معرفت امام و واگذاری امور به او/ حدیث اول

معرفت خداوند بر چند چیز استوار است: تصدیق خدا و رسول خدا، دوستی امام علی و اهل بیت و دشمنی با دشمنان ایشان.

اصول کافی: کتاب الحجه/ معرفت امام و واگذاری امور به او/ حدیث چهارم

عبادت خداوند بدون معرفت اهل بیت، ضلالت است.

اصول کافی: کتاب الحجه/ ضرورت وجود حجت/ حدیث دوم

حقانیت امام علی پس از رسول خدا چگونه اثبات میشود؟