منوی اصلی

شرکت مخابرات استان اصفهان

شرکت مخابرات استان اصفهان

شرکت مخابرات استان اصفهان

محورهای همکاری شرکت مخابرات استان اصفهان

  • همکاری مشترک در جهت توسعه فرهنگ گهربار و نورانی اهل البیت از طریق ایجاد کتابخانه ای جامع
  • بانکهای اطلاعاتی در فضای مجازی.

     

 

 

افزودن دیدگاه جدید