منوی اصلی

بازدید جناب آقای دکتر ولایتی از موسسه

بازدید جناب آقای دکتر ولایتی از موسسه

مشاور مقام معظم رهيري در بازديدي كه به همراه شهردار، رييس شوراي شهر، نماينده مردم اصفهان در مجلس و ديگر مسئولين شهر اصفهان از موسسه داشتتند، امكانات و تجهيزات موسسه را كم نظير ارزيابي كردند و خواستار ارتباط كتابخانه ديجيتال موسسه با ساير سازمانها مانند كتابخانه مجلس شدند. همچنين در ادامه افزودند بهتر است كليه برنامه هاي فرهنگي در اين شهر در سالن اين موسسه برگزار گردد.

افزودن دیدگاه جدید