منوی اصلی

بازدید گردشگران قرآنی(مربیان قرآنی بوشهر) از پایگاههای تحقیقاتی اهل البیت

بازدید گردشگران قرآنی(مربیان قرآنی بوشهر) از پایگاههای تحقیقاتی اهل البیت

این بازدید که با هدف افزایش بار علمی مربیان قرآنی بوشهر با پایگاههای اطلاعاتی در فضای مجازی،در موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت صورت گرفت .

در این نشست علمی که با هدف آشنایی  معلمان قرآنی با  امکانات پژوهشی موجود ، دیتاسنتر این مرکز، سایت های موسسه ، در جریان فعالیت های واحد پژوهشی و فناوری اطلاعات و نحوه همکاری با این واحدها قرار گرفتند.

گفتنی است  این بازدید در تاریخ 1مهرماه 1393انجام گرفت.


در آیینه رسانه ها :

خبرگزاری فارس:برگزاری هشتمین دوره توانمند سازی و گردشگری قرآن

خبرگزاری قدس:توانمندافزایی و گردشگری قرآن مربیان قرآنی بوشهر در اصفهان

خبرگزاری قطره:توانمندافزایی و گردشگری قرآن مربیان قرآنی بوشهر در اصفهان

خبرگزاری نیویدار:برگزاری هشتمین دوره توانمندافزایی و گردشگری قرآن

افزودن دیدگاه جدید