منوی اصلی

سالن علامه امینی (ره)

سالن علامه امینی (ره)

از دو دستگاه پلكان شمالي و جنوبي مي توان به يك طبقه زير شامل سالن مديريت علمي پژوهشي علامه اميني و نمازخانه دست يافت. سالن علامه اميني كتابخانه بزرگي است كه علاوه بر نگهداري كتب فيزيكي، مديريت علمی پژوهشی مستقر در اين سالن، امکان اداره علمی موسسه را میدهد.                                                                                                                            

گالری: 

افزودن دیدگاه جدید