منوی اصلی

عکس نوشته: مثل آب زلال

عکس نوشته: مثل آب زلال

 

 

 

 

عکس نوشته: تقوا

آب، گواراست و صدای آب هم آرام بخش است، اما آبی که زلال باشد، وگرنه آب گل آلود نه گوارایی دارد و نه آرامش می بخشد. من و تو مثل آبیم؛ اگر صاف و صادق باشیم، دیگران در کنار ما به آرامش خیال می رسند و در کنار ما راحت و آسوده اند و گرنه مایه ی رنج آنها خواهیم بود.

و چیزی که آدم را زلال و تصفیه می کند تقواست. 

تقوا، یعنی نامردی نکن!بی انصاف نباش!حرف کسی را پیش کسی نبر!قرآن از ما همین را می خواهد:«اتقوا الله» 

با تقوا باشید( آل عمران،102)

 

منبع: مثل شاخه های گیلاس، محمدرضا رنجبر

دانلود: 

افزودن دیدگاه جدید