منوی اصلی

مختارنامه: گوساله سامری ابن زیاد (کلیپ)

مختارنامه: گوساله سامری ابن زیاد (کلیپ)

ابن زیاد از حضور کوفیان ترسیده و در فکر چاره ای است. بیت المال فراوان از دست نعمان ابن بشیر والی قبلی به دست ابن زیاد رسید و او کیسه های زر را برای خریداری سران سپاهی که با مسلم ابن عقیل بیعت کرده و علیه او بیرون آمده بودند، بذل کرد که آن افراد را از جانب مسلم به سمت خویش جدا کند.

وی سران قبایل کوفه را فرا می خواند و به آنان بشارت سکه های طلا را می دهد، به شرط آنکه مردان قبایل خود را از قیام منصرف سازند.

 


نماهنگ "گوساله سامری ابن زیاد" برشی از فیلم مختارنامه

زمان: 225 ثانیه (03:45)

افزودن دیدگاه جدید