منوی اصلی

مختارنامه: غریبی مسلم در کوفه (کلیپ)

مختارنامه: غریبی مسلم در کوفه (کلیپ)

کوفیان به فرماندهی مسلم بن عقیل کاخ ابن زیاد حاکم کوفه را محاصره کردند اما ابن زیاد موفق شد با وعده دینار و درهم و ترساندن کوفیان  از سپاه شام آنها را فریب داده و  از اطراف مسلم بن عقیل پراکنده کند.  مسلم، نماز مغرب را با تعداد اندکی از کوفیان در مسجد کوفه می خواند. او  درفکر راهی است که هرطور شده امام حسین (علیه السلام) را از خیانت کوفیان باخبر سازد اما خارج شدن از کوفه ممکن نیست زیرا اندک یاران باقیمانده نیز به سوی خانه هایشان فرار  کرده اند و دروازه های کوفه بسته شده است. سرانجام، پیرزنی به نام طوعه به او پناه می دهد.

 


نماهنگ "غریبی مسلم در کوفه" برشی از فیلم مختارنامه

زمان: 474 ثانیه (07:54)

افزودن دیدگاه جدید