منوی اصلی

مختارنامه: چرا مختار در کربلا نبود؟ (کلیپ)

مختارنامه: چرا مختار در کربلا نبود؟ (کلیپ)

مختار با لشکر خود، از راه شط به سوی کوفه در حرکت بود. در میانه راه شرطه های ابن زیاد راه را بر او بسته و خواستار تسلیم شدن او شدند.

مختار با وساطت بن حریث، تنها به کوفه بازگشت. وقـتـی چـشـم ابـن زیاد به مختار افتاد، عصای خود را محکم به صورت مختار کوبید، به طوری که از نـاحیه یک چشم صدمه دید. ابن زیاد کمی آرام گرفت و گفت: "اگر امان بن حریث نبود، گردنت را می‌زدم." و دستور داد مختار را به زندان افکندند.

 


نماهنگ "چرا مختار در کربلا نبود؟" برشی از فیلم مختارنامه

زمان: 359 ثانیه (05:59)

افزودن دیدگاه جدید