منوی اصلی

مختارنامه: جزئیات دستگیری خولی بن یزید اصبحی ایادی دارمی (کلیپ)

مختارنامه: جزئیات دستگیری خولی بن یزید اصبحی ایادی دارمی (کلیپ)

خولی یک هفته ای است که متواری شده و اثری از او نیست.

ابن کامل، رئیس شرطه های کوفه به همراه پاسبانان خود، برای دومین بار به خانه خولی زفته تا او را بیابند. همسر اول خولی با اشاره، محل اختفای او را لو داده و سرانجام خولی را، در دودکش مطبخ پیدا می کنند.

 


نماهنگ تصویری "جزئیات دستگیری خولی بن یزید" برشی از فیلم مختارنامه

زمان: 214 ثانیه (03:34)

افزودن دیدگاه جدید