منوی اصلی

مختارنامه: ران گندیده ابن زیاد (کلیپ)

مختارنامه: ران گندیده ابن زیاد (کلیپ)

ابن حجر در کتاب الصواعق المحرقه می نویسد: 

وقتی ابن مرجانه سر امام حسین علیه السلام را با دستان خود گرفت، همچنان به آن نگریست که ناگهان دستانش به لرزه افتاد. یک قطره از خون امام بر روی لباس او چکید. از لباس نفوذ کرد و به بدنش رسید و در ران آن ملعون، زخم بسیار عمیقی و وخیمی پدید آورد که هر چند مداوا کرد باز هم درمان نشد و روز به روز متعفن تر می شد . ابن زیاد برای از بین بردن بوی بد زخم خود مشک به همراه داشت.

 


نماهنگ تصویری "ران گندیده ابن زیاد" برشی از فیلم مختارنامه

زمان: 176 ثانیه (02:56)

افزودن دیدگاه جدید