منوی اصلی

مختارنامه: سکه دو روی تزویر (کلیپ)

مختارنامه: سکه دو روی تزویر (کلیپ)

امروز می خواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوی به میدان می آید.

تزویر سکه ای است دورو، که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش. تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید گردنتان را خواهد شکست.

 


نماهنگ "سکه دو روی تزویر" برشی از فیلم مختارنامه

زمان: 141 ثانیه (02:21)

افزودن دیدگاه جدید