منوی اصلی

آنچه امام صادق (ع) از جوانان می خواهد (عکس نوشته)

آنچه امام صادق (ع) از جوانان می خواهد (عکس نوشته)

 

 

 

 

امام صادق عليه السلام  لَستُ اُحِبُّ أن أرَى الشّابَّ مِنكُم إلاّ غادِيا في حالَينِ : إمّا عالِما أومُتَعَلِّما دوست ندارم جوانی از شما را جز در دو حالت ببینم: دانشمند یا در جستجوی دانش امالی طوسی ص303

امام صادق عليه السلام 
لَستُ اُحِبُّ أن أرَى الشّابَّ مِنكُم إلاّ غادِيا في حالَينِ : إمّا عالِما أومُتَعَلِّما
دوست ندارم جوانی از شما را جز در دو حالت ببینم: دانشمند یا در جستجوی دانش
امالی طوسی ص303
گالری: 
آنچه امام صادق (ع) از جوانان می خواهد (عکس نوشته)

افزودن دیدگاه جدید