منوی اصلی

عکس نوشته: حدیثی از امام علی(ع) در بخش زبان عربی دانشگاه شانگهای

عکس نوشته: حدیثی از امام علی(ع) در بخش زبان عربی دانشگاه شانگهای

 

 

 

 

حدیثی از امام علی(ع) در بخش زبان عربی دانشگاه شانگهای  كُلُّ وِعاءٍ يَضيقُ بِما جُعِلَ فيهِ إلّا وِعاءَ العِلمِ فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِهِ. گنجایش هر ظرفی با آنچه در آن نهند، تنگ می شود، جز ظرف دانش که هر چه در آن نهند، گسترش می یابد! حکمت 205 نهج البلاغه

حدیثی از امام علی(ع) در بخش زبان عربی دانشگاه شانگهای 
كُلُّ وِعاءٍ يَضيقُ بِما جُعِلَ فيهِ إلّا وِعاءَ العِلمِ فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِهِ.
گنجایش هر ظرفی با آنچه در آن نهند، تنگ می شود، جز ظرف دانش که هر چه در آن نهند، گسترش می یابد!
حکمت 205 نهج البلاغه
 

 

گالری: 
حدیثی از امام علی(ع) در بخش زبان عربی دانشگاه شانگهای (عکس نوشته)

افزودن دیدگاه جدید