منوی اصلی

حجت الاسلام عالی: استخاره کردن در چه شرایطی صحیح است؟ (صوت)

حجت الاسلام عالی: استخاره کردن در چه شرایطی صحیح است؟ (صوت)

 

 

 

حجت الاسلام عالی
 استخاره کردن در چه شرایطی صحیح است؟

افزودن دیدگاه جدید