منوی اصلی

فرازی از دعای صحیفه سجادیه : توکل بر خدا (+پوستر)

فرازی از دعای صحیفه سجادیه : توکل بر خدا (+پوستر)


پوستر توکل بر خدا"

دانلود تصویر

متن حدیث

دعاگرافی با عنوان "توکل بر خدا" بر اساس دعای 22 صحیفه سجادیه مرا به خلق خود وامگذار
فرازی از دعای 33 صحیفه سجادیه
گالری: 
عکس نوشته با عنوان توکل بر خدا بر اساس دعای 22 صحیفه سجادیه
دانلود: 

افزودن دیدگاه جدید