منوی اصلی

حدیث: با چه کسانی مشورت نکنیم؟ (+عکس نوشته و پوستر)

حدیث: با چه کسانی مشورت نکنیم؟ (+عکس نوشته و پوستر)

پیامبر(ص): هرکز با ترسو مشورت نکن زیرا راه برون رفت از مشکل را بر تو تنگ می گرداند هرگز با بخیل مشورت نکن زیرا تورا از هدفت باز می دارد هرگز با حریص مشورت نکن زیرا بدی آن ار در نظرت نیکو می نمایاند علل الشرایع ،ص599

متن حدیث

حدیث گرافی با عنوان" با چه کسانی مشورت نکنیم" بر اساس حدیثی از پیامبر (ص) هرگز با ترسو مشورت نکن زیرا راه برون رفت از مشکل را بر تو تنگ می گرداند هرگز با بخیل مشورت نکن زیرا تو را از هدفت باز می دارد هرگز با حریص مشورت نکن زیرا بدی آن ار در نظرت نیکو می نمایاند
علل الشرایع ،ص599
گالری: 
عکس نوشته با عنوان با چه کسانی مشورت نکنیم بر اساس حدیثی از پیامبر(ص)

افزودن دیدگاه جدید