منوی اصلی

حدیث: همسایه آزاری ممنوع (+عکس نوشته و پوستر)

حدیث: همسایه آزاری ممنوع (+عکس نوشته و پوستر)

امام ثصادق (ع):بدانید از ما نیست کسی که برای همسایه خود، همسایه خوبی نباشد کافی،ج2،ص668

متن حدیث

حدیث گرافی با عنوان"همسایه آزاری ممنوع" بر اساس حدیثی از امام صادق (ع) بدانید از ما نیست کسی که برای همسایه خود، همسایه خوبی نباشد
کافی،ج2،ص668
گالری: 
عکس نوشته با عنوان"همسایه آزاری ممنوع" بر اساس حدیثی از امام صادق (ع)

افزودن دیدگاه جدید