منوی اصلی

حدیث: معیارهای انتخاب همسر (+پوستر)

حدیث: معیارهای انتخاب همسر (+پوستر)

پیامبر(ص):با زن به خاطر ایمان و اخلاقش ازدوتج کن، نه به خاطر زیبایی یا ثروتش،چه بسیا که زیبایی او موجب سقوط اخلاق و ثروتش باعث سرکشی اش می شود. محجه البیضاء،جلدد دوم،ص47

حدیث

حدیث گرافی با عنوان " معیارهای انتخاب همسر" بر اساس حدیثی از پیامبر(ص) با زن به خاطر ایمان و اخلاقش ازدواج کن، نه به خاطر زیبایی یا ثروتش،چه بسیا که زیبایی او موجب سقوط اخلاق و ثروتش باعث سرکشی اش می شود.
محجه البیضاء،جلدد دوم،ص47
گالری: 
عکس نوشته با عنوان " معیارهای انتخاب همسر" بر اساس حدیثی از پیامبر(ص)

افزودن دیدگاه جدید