منوی اصلی

حدیث: محبوبترین بندگان نزد خداوند (+پوستر)

حدیث: محبوبترین بندگان نزد خداوند (+پوستر)

پیامبر (ص) : محبوبترین بندگان نزد خداوند کسی است که با بندگان دلسوز و مهربان باشد

حدیث

حدیث گرافی با عنوان "محبوبترین بندگان نزد خداوند " بر اساس حدیثی ازپیامبر (ص) محبوبترین بندگان نزد خداوند کسی است که با بندگان دلسوز و مهربان باشد
نهج الفصاحه،ص115
گالری: 
عکس نوشته با عنوان "محبوبترین بندگان نزد خداوند " بر اساس حدیثی ازپیامبر (ص)

افزودن دیدگاه جدید