منوی اصلی

حدیث: هر که از ترس فقر ازدواج نکند (+پوستر)

حدیث: هر که از ترس فقر ازدواج نکند (+پوستر)

امام صادق (ع): هرکه از ترس فقر ازدواج نکند به لطف خدا بدگمان شده است چراکه خداوند می فرماید: اگر آنان فقیر باشند خداوند از فضل و کرم خود بی نیازشان می کند من لایخضره الفقیه،ج2،ص251

حدیث

حدیث گرافی با عنوان "هرکه از ترس فقر ازدواج نکند" بر اساس حدیثی از امام صادق (ع) هرکه از ترس فقر ازدواج نکند به لطف خدا بدگمان شده است چراکه خداوند می فرماید: اگر آنان فقیر باشند خداوند از فضل و کرم خود بی نیازشان می کند
من لایخضره الفقیه،ج2،ص251
گالری: 
عکس نوشته با عنوان "هرکه از ترس فقر ازدواج نکند" بر اساس حدیثی از امام صادق (ع)

افزودن دیدگاه جدید